Frem
Nancy
Frem
Nancy
Date : 12.09.1978 22:00  
Stadium : Valby Idraetsparken
Officials :  Malcolm Moffatt