Velez Mostar
1. FC Lokomotive Leipzig
Velez Mostar
1. FC Lokomotive Leipzig
Date : 03.11.1981 22:00  
Stadium : Gradski
Officials :  Antonio Garrido