Omonia Nicosia
Panathinaikos
Omonia Nicosia
Panathinaikos
Date : 05.09.1988 22:00